Pers & Publicaties

20 mei 2014

Op 3 augustus 2008 is het zeiljacht “Qubio” ter hoogte van Monster in de Noordzee gezonken, circa 3 km uit de kustlijn. De twee opvarenden zijn in veiligheid gebracht en Rijkswaterstaat heeft geprobeerd het jacht te lokaliseren, doch tevergeefs. De Kustwacht, althans Rijkswaterstaat Noordzee, heeft omwille van de veiligheid van het scheepvaartverkeer twee kardinale boeien geplaatst op de coördinaten waar de opvarenden door een voorbijgaande sleper waren opgepikt.

12 maart 2014

Publicatie uitspraak Gerechtshof Arnhem – Leeuwarden 10 december 2013

De wet geeft brandverzekeraars het recht van verhaal na uitkering van een schade, doch de branche heeft daar beperkt gebruik van gemaakt om verhoudingen tussen met name particulieren niet te verstoren door het inluiden van regresacties.

15 januari 2014

Hof van Justitie van de EU, 12 december 2013, zaak C-241/12 en C-242/12

Is gedebunkerde off spec diesel een afvalstof?

Het Hof van Justitie heeft een prejudiciële beslissing gegeven omtrent de uitlegging van het begrip “afvalstof” in de zin van Verordening (EEG) nr. 259/93 van de Raad van 1 februari 1993 betreffende toezicht en controle op de overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en uit de Europese gemeenschap, zoals nadien gewijzigd.

27 augustus 2013

De uitgever die een vaste binding heeft met de American Bar Association en de International Bar Association, LB Research in Engeland, geeft inmiddels 53 publicaties uit die verschillende praktijkgebieden rechtsvergelijkend behandelen.Van Steenderen MainportLawyers draagt het hoodstuk bij betreffende de Nederlandse jurisdictie voor Shipping, Shipbuilding en Insurance and Reinsurance. Deze handboeken mogen zich verheugen in een groeiende populariteit bij bedrijfsjuristen en advocaten.

27 juni 2013

Financiële instellingen besteden steeds meer aandacht aan Corporate Social Responsibility en zoeken naar methoden om ook hun klanten te binden aan de principes die voortvloeien uit deze door de bank gevolgde strategie. Op het gebied van scheepsfinanciering en het slopen van schepen blijkt dit echter lastig te zijn. In het derde nummer van het Tijdschrift Vervoer en Recht (2013) bespreken Arnold van Steenderen en Sebastiaan Barten de mogelijkheden in theorie en praktijk aan de hand van Engels en Nederlands recht. 

25 juni 2013

Op 25 juni 2013 verscheen bij het FD een speciale kennisbijlage over "Maritieme Innovatie". Ons kantoor heeft aan deze bijlage meegewerkt; op pagina 14 treft u het interview met Arnold van Steenderen getiteld "Nederland biedt kansen voor innovatieve start-ups". U kunt de kennisbijlage hier inzien.

16 mei 2013

De Nederlandse regering heeft bij monde van staatsecretaris Teeven (Justitie) beloofd dat zij zich zal inspannen voor ratificatie van de ‘Rotterdam Rules’ door de belangrijke scheepvaartnaties in de wereld, zoals de Verenigde Staten, China en Duitsland. De Nederlandse regering is nog steeds overtuigd van de positieve effecten van het verdrag op de scheepvaartsector. De staatsecretaris zegt wel dat Nederland heeft besloten niet tot ratificatie over te gaan totdat er meer duidelijkheid bestaat over ratificatie door bovenstaande landen.

02 januari 2013

Als brandstof voor de zeescheepvaart wordt van oudsher gebruik gemaakt van zware stookolie. Het zwavelgehalte van zware stookolie kan tot 5% bedragen en dit percentage begint tot de verbeelding te spreken wanneer men ter vergelijking weet dat het zwavelgehalte van brandstoffen die worden gebruikt voor vrachtwagens of personenauto’s niet meer dan 0,001% mag bedragen. Zeker in de druk bevaren Noordzee en Baltische Zee behoort de zeescheepvaart daarmee tot de meest vervuilende activiteiten.

12 december 2012

Op 11 december 2012 rapporteerde Mr. (website voor juristen) over een onderzoek dat is verricht onder een vijftiental grote (internationale) ondernemingen uit verschillende sectoren in Nederland. Uit dit onderzoek zou blijken dat bedrijfsjuristen van grote ondernemingen over het algemeen ontevreden zijn over de dienstverlening van grote advocatenkantoren. Reden: mank gaande verhouding tussen prijs en kwaliteit en reserves in de onderlinge relatie (bedrijfsjuristen ervaren hun advocaten als arrogant en onvoldoende betrokken).

Pagina's