Pers & Publicaties

29 mei 2015

De verzekeringsspecialisten van Van Steenderen MainportLawyers staan regelmatig cliënten bij op het gebied van de juridische aspecten van brandoorzaak-onderzoek en verzekeringsdekking voor brand en aansprakelijkheid. 

In 2014 is besloten om deze kennis en ervaring in te zetten op het gebied van preventie en risicomanagement ten aanzien van brand en aansprakelijkheid. 

28 april 2015

Een Nederlandse schuldeiser heeft een vordering op een Nederlandse schuldenaar. De schuldenaar staat in een concernverhouding tot verschillende derden (dochter-vennootschappen). Een aantal derden is gevestigd in andere EU-lidstaten en één in Nederland. De schuldenaar heeft verschillende ‘intercompany’ vorderingen op alle derden, waarbij de derden gelden van de moedervennootschap onder zich houden. De Nederlandse schuldeiser (beslaglegger) is voornemens om conservatoir beslag te leggen onder de Nederlandse dochtervennootschap.

18 maart 2015

Voorwaarden voor weigering van betaling

HR 13 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:600 ABN Amro Bank B.V. / Coöperatieve Rabobank Amsterdam en omstreken U.A. en Amstelpark Tennispromotions B.V.

26 februari 2015

In het tijdschrift  “Europees Vervoerrecht”, Vol. XLIX No. 6-2014 werd het artikel The Merchant Clause –  Who is the “merchant”? van Arnold J. van Steenderen gepubliceerd.

17 november 2014

De uitgever die een vaste binding heeft met de American Bar Association en de International Bar Association, LB Research in Engeland, geeft inmiddels 53 publicaties uit die verschillende praktijkgebieden rechtsvergelijkend behandelen.Van Steenderen MainportLawyers draagt het hoodstuk bij betreffende de Nederlandse jurisdictie voor Shipping, Shipbuilding en Insurance and Reinsurance. Deze handboeken mogen zich verheugen in een groeiende populariteit bij bedrijfsjuristen en advocaten.

08 augustus 2014

Het boven het oostelijk deel van de Oekraïne neerhalen van een burgerluchtvaartuig van Malaysia Airlines levert onnoemelijk veel menselijk leed bij nabestaanden op. Vroeg of laat zullen nabestaanden zich gaan oriënteren ten aanzien van partijen die voor de financiële consequenties van het gebeuren aansprakelijk kunnen worden gesteld.

08 augustus 2014

Bij de goederenrechtelijke regeling tussen schuldeiser (financier) en schuldenaar is door de wetgever een afweging gemaakt tussen de wederzijdse belangen van voornoemde partijen. Deze belangenafweging noopte de Nederlandse regering er in 2009 kennelijk toe om slechts voor (destijds) de Nederlandse Antillen en Aruba en niet voor Nederland goedkeuring te verzoeken aan het parlement voor het Verdrag van Kaapstad.

22 juli 2014

Eind mei 2012 werd tijdens de IBA Maritime Law Conference in Kopenhagen de eerste druk gelanceerd van de publicatie Getting the Deal Through – Shipbuilding, uitgegeven door Law Business Research Ltd. in Londen. 

22 juli 2014

Van Steenderen MainportLawyers heeft het Nederlandse hoofdstuk aangeleverd voor de 2014 editie van The International Comparative Legal Guide to Shipping Law.

"This article appeared in the 2014 edition of The International Comparative Legal Guide to: Shipping Law; published by Global Legal Group Ltd, London.” (www.iclg.co.uk
 

Pagina's