Pers & Publicaties

01 maart 2016

Van Steenderen Mainport Lawyers officially signed a sponsorship agreement with HISWA Holland Yachting Group on 24 February 2016.

27 januari 2016

Het belang van interne communicatie bij verzekeraars

Publicatie Hof Den Haag 19 mei 2015, S&S 2016, 11 (ECLI:NL:GHDHA:2015:1088)

Onlangs is het arrest van het Gerechtshof Den Haag van 19 mei 2015 gepubliceerd. 

04 januari 2016

Op 22 december 2015  verscheen in het Staatsblad het Besluit houdende vaststelling van het tijdstip waarop de Wet Bestrijding Maritieme Ongevallen (Stb. 2015, 399) (“WBMO”) in werking treedt. Deze wet, die op 1 januari 2016 in werking treedt, betreft de uitvoering van het reeds op 18 mei 2007 in Nairobi tot stand gekomen Verdrag inzake het opruimen van wrakken (Trb. 2008, 115) (“Verdrag”) . Met de inwerkingtreding van deze wet wordt gelijktijdig de Wet Bestrijding Ongevallen Noordzee (“BON”) ingetrokken.

26 november 2015

Van Steenderen MainportLawyers hecht veel waarde aan innovatie en ontwikkeling in de markten waarin zij praktijk voert. In dat kader vinden wij het belangrijk dat onze medewerkers actief een bijdrage leveren aan de verzekeringsrechtelijke markt. Zo is Judith, werkzaam op de A&V praktijk, sinds november 2015 bestuurslid van Young InSurance Nederland. Young InSurance Nederland heeft als doel het bij elkaar brengen van young professionals binnen de Nederlandse verzekeringsmarkt.

24 november 2015

Getting The Deal Through - Ports & Terminals 2016 is de eerste editie van deze door Law Business Research Ltd. in Londen gepubliceerde uitgave. Ons kantoor heeft medewerking verleend aan de publicatie Getting The Deal Through – Ports & Terminals 2016, een internationale rechtsvergelijking waarbij vanuit de rechtssfeer van 22 landen antwoord wordt gegeven op een aantal vragen die relevant zijn voor de beoordeling van het juridische klimaat rond havens en terminals in de respectievelijke landen.

31 augustus 2015

Getting The Deal Through - Shipping 2016 is de achtste editie van deze zeer goed ontvangen uitgave, die wordt uitgegeven door Law Business Research Ltd. in Londen. Het succes van Getting the Deal Through is erin gelegen dat juridische experts een door ondergetekenden als editor opgestelde questionnaire van antwoorden voorzien vanuit het perspectief van hun eigen rechtsstelsel.

31 juli 2015

Van Steenderen MainportLawyers heeft het Nederlandse hoofdstuk aangeleverd voor de 2015 editie van The International Comparative Legal Guide to Shipping Law.

"This article appeared in the 2015 edition of The International Comparative Legal Guide to: Shipping Law; published by Global Legal Group Ltd, London.” (www.iclg.co.uk

21 juli 2015

Getting The Deal Through - Shipbuilding 2015 is de vierde editie van deze zeer goed ontvangen uitgave, die wordt uitgegeven door Law Business Research Ltd. in Londen. Het succes van Getting the Deal Through is erin gelegen dat juridische experts een door ondergetekenden als editor opgestelde questionnaire van antwoorden voorzien vanuit het perspectief van hun eigen rechtsstelsel. Zo wordt in de uitgave Shipbuilding 2015 vanuit 17 jurisdicties antwoord gegeven op relevante vragen rond scheepsbouwprojecten.

29 mei 2015

Reeds onder het oude verzekeringsrecht[1] waren de consequenties van (onbekende) bestemmingswijzigingen van gebouwen voor de verzekeringsdekking al duidelijk.

Het arrest van de Hoge Raad van 1 mei 1998 (NJ 1998, 604) en de conclusie van Advocaat-Generaal Bakels bevatten heldere maatstaven en toetsen ter zake de beoordeling van het verval van dekking ingeval van bestemmingswijzigingen.

Pagina's