Pers & Publicaties

05 januari 2018

Onlangs is de uitspraak van de rechtbank Gelderland van 29 november 2017,  ECLI:NL:RBGEL:2017:6865gepubliceerd. De uitspraak trekt de aandacht omdat het inschakelen van experts tot vaststellen van schade volgens de rechtbank het gerechtvaardigd vertrouwen wekt dat de schade wordt vergoed.

21 december 2017

De Wet arbeid vreemdelingen (Wav) kent een restrictief toelatingsbeleid voor arbeidsmigranten ten aanzien van vreemdelingen van buiten de Europese Unie die in Nederland willen werken. Een vreemdeling van buiten de EU mag pas in Nederland werken als er geen geschikt arbeidsaanbod in Nederland of in de andere lidstaten van de EU beschikbaar is. Voorts heeft de Wav tot doel verstoringen op de arbeidsmarkt te voorkomen door concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegen te gaan. De Wav wordt in de praktijk behoorlijk gehandhaafd.

29 november 2017

Getting The Deal Through - Ports & Terminals 2018 is de derde editie van deze door Law Business Research Ltd. in Londen gepubliceerde uitgave. Ons kantoor heeft medewerking verleend aan de publicatie Getting The Deal Through – Ports & Terminals 2018, een internationale rechtsvergelijking waarbij vanuit de rechtssfeer van 25 landen antwoord wordt gegeven op een aantal vragen die relevant zijn voor de beoordeling van het juridische klimaat rond havens en terminals in de respectievelijke landen.

10 september 2017

Getting The Deal Through - Shipping 2018 is de tiende editie van deze zeer goed ontvangen uitgave, die wordt uitgegeven door Law Business Research Ltd. in Londen.Het succes van Getting the Deal Through is erin gelegen dat juridische experts een door ondergetekenden als editor opgestelde questionnaire van antwoorden voorzien vanuit het perspectief van hun eigen rechtsstelsel.

12 juni 2017

In 2006 is ons kantoor van start gegaan met drie advocaten in de maritieme praktijk. Dit aantal groeide gestaag waardoor wij in 2016 ons 10-jarig jubileum vierden met acht advocaten, werkzaam in zowel de maritieme als de verzekerings- en aansprakelijkheidspraktijk.

Nu, in 2017, delen wij u met gepaste trots mee dat ons kantoor twee nieuwe partners mag verwelkomen.

11 juni 2017

Getting The Deal Through - Shipbuilding 2017 is de zesde editie van deze zeer goed ontvangen uitgave, die wordt uitgegeven door Law Business Research Ltd. in Londen. Het succes van Getting the Deal Through is erin gelegen dat juridische experts een door ondergetekenden als editor opgestelde questionnaire van antwoorden voorzien vanuit het perspectief van hun eigen rechtsstelsel. Zo wordt in de uitgave Shipbuilding 2017 vanuit 14 jurisdicties antwoord gegeven op relevante vragen rond scheepsbouwprojecten.

01 februari 2017

Inmiddels zijn 43 commanditaire- en besloten vennootschappen van de Flinter Groep in Barendrecht (eventueel nadat eerst surseance van betaling was verleend) in staat van faillissement verklaard. Gelieve hieronder een overzicht van de stand van zaken per 1 februari 2017 aan te treffen. 

27 januari 2017

De laatste jaren neemt de claimcultuur ook in Nederland een vlucht. In het bijzonder lijkt de werkgeversaansprakelijkheid steeds omvangrijker te worden. De V&A praktijk van Van Steenderen MainportLawyers is onlangs door het magazine Veiligheid & Preventie gevraagd in welke mate de werkgever (ook) aansprakelijk is voor schade geleden tijdens bedrijfsborrels. Lees voor het antwoord op deze vraag, het onderstaande interview.  

11 januari 2017

In het Nieuwsblad Transport, week 2, 11 -17 januari 2017 is het artikel "Schaakspel rondom schadevergoeding" gepubliceerd.

Pagina's