Workshop beroepsaansprakelijkheid van de taxateur

Workshop beroepsaansprakelijkheid van de taxateur

Martina Smit
Irini Dalpi
03 maart 2020

Op donderdag 13 februari jl. hebben Martina Smit en Irini Dalpi op uitnodiging van de Stichting VRT (Vereniging voor Register Taxateurs) een workshop gegeven over de aansprakelijkheid van de taxateur. De opkomst was groot: in de zaal zaten maar liefst 132 leden-taxateurs, die zich bezighouden met voortaxaties voor verzekeringsdoeleinden.

Beroepsaansprakelijkheid is een onderwerp dat voor veel taxateurs en andere beroepsbeoefenaren (in toenemende mate) leeft. Velen hebben de angst door opdrachtgevers aansprakelijk gesteld te worden. Onder deze beroepsbeoefenaren bestaat vaak veel onduidelijkheid over de vraag wat de zorgplicht die op opdrachtnemers rust nu precies inhoudt, hoe je aan deze zorgplicht voldoet en wat de gevolgen zijn als je een keer een fout maakt. Ben je dan direct aansprakelijk? Kun je een beroep doen op de algemene voorwaarden? Wordt een beroep op de exoneratieclausule in die algemene voorwaarden gehonoreerd door rechters? En wat als de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen of maar beperkte dekking biedt?

Al deze onderwerpen (en meer) kwamen aan bod tijdens de workshop. Een workshop is voor ons meer dan het geven van een statische lezing; ondanks de grootte van de zaal, deed het voltallige publiek mee aan de opgeworpen discussiepunten. Zo ontstond een levendig debat en stelden we met elkaar vast wat de redelijk handelen en redelijk bekwaam taxateur wel en niet moest doen. Een duidelijke maatman werd vormgegeven door de daarvoor in Nederland aangewezen groep: de VRT. Naast theorie en discussie was er uiteraard ook voldoende ruimte voor ‘tips & tricks’ en gelegenheid tot het stellen van vragen.