Superjachten

Superjachten

Nederland kent een lange geschiedenis op het gebied van de bouw van superjachten en, in weerwil van de wereldwijde economische crisis, hebben Nederlandse jachtbouwers nog steeds veel aantrekkingskracht op opdrachtgevers, die waarde hechten aan de hoogste standaarden op het gebied van de bouw van superjachten. In deze markt draait het om professionele clienthandling, kwaliteit, reputatie en merk- en naamsbekendheid. Ons team van in deze niche-praktijk gespecialiseerde advocaten heeft veelvuldig opdrachtgevers bijgestaan en geadviseerd in verband met bouwprojecten zowel bij de bekende Nederlandse jachtbouwers (Amels, De Gier & Bezaan, Hakvoort, Heesen, Holland Jachtbouw, ICON, Royal Huisman, Royal Van Lent, Royal De Vries, Vitters, Moonen en Oceano), als bij verscheidene buitenlandse werven.

Reeds meer dan twee decennia adviseren wij opdrachtgevers op dit specifieke gebied van scheepsbouw. Het advies is niet te lang te wachten met het doen uitgaan van instructies; de ruimte en mogelijkheden om een gebalanceerd bouwcontract en bijbehorende documentatie uit te onderhandelen zijn vele malen groter indien onze juridisch waardevolle adviezen reeds in het allereerste stadium van onderhandelingen worden betrokken.

Na totstandkoming van een bouwcontract, ligt onze toegevoegde waarde voor het Owner’s Team in continue advisering en bijstand gedurende de gehele duur van het project tot aan levering en zelfs daarna in verband met mogelijke garantieclaims. Bij het eerste kan gedacht worden aan het toezichthouden op de totstandkoming en uitvoering van meer- of minderwerkopdrachten en het maken van een vergelijking met de specificaties. Ons team van in deze niche-praktijk gespecialiseerde advocaten is succesvol gebleken in het creëren en onderhouden van een uitstekende zakelijke werkrelatie met diverse opdrachtgevers welke tot op heden door dit team zijn bijgestaan, en in diverse gevallen is het team wederom door eerdere opdrachtgevers aangezocht om hen te assisteren bij een nieuw project. In geval een juridische procedure niet vermeden kan worden, waarbij gedacht kan worden een procedure voor de civiele rechter, een arbitrale procedure of geschillenbeslechting via mediation, is het team in staat en bereid opdrachtgevers bij te staan op uiterst efficiënte wijze. Het genot van eigendom en het gebruik van een superjacht van Nederlandse makelij komt opdrachtgevers toe, ons team is er om problemen op te lossen.