Maritiem

Maritiem

Ons team van specialisten heeft een lange en benijdenswaardige reputatie op zo’n beetje alle vlakken van het transportrecht. Daarbij onderscheiden wij ondermeer de volgende gebieden:

 • Lucht, binnenvaart, spoor en wegvervoer 
  Ongeacht de modaliteit van het transport, werken wij voor zowel de vervoerders en hun verzekeraars, als voor de ladingbelanghebbende zijde, onder de verschillende regimes, zoals het Verdrag van Montreal of Warschau waar het luchtvervoer betreft, het CMR-Verdrag voor wegvervoer, de Hague of Hague-Visby Rules, dan wel onder de verschillende voorwaarden voor grensoverschrijdend vervoer over de binnenwateren.
 • Incasso 
  De incasso van vorderingen kan worden gestimuleerd door een beslag op vermogensbestanddelen van de debiteur. Mogelijkheden zijn het beslaan van het schip zelf, of de bunkers aan boord daarvan. Nederland heeft het Brussels Beslagverdrag 1952 geratificeerd. Dit betekent dat men beslag mag leggen op het schip in verband waarmee de maritieme vordering is ontstaan, of een ander schip dat in dezelfde eigendom is. Voor wat betreft een mogelijk spoedeisend beslag zijn wij te allen tijde bereikbaar. Afhankelijk van het tijdstip en de locatie van het schip, zal door de bank genomen een beslag kunnen worden geëffectueerd binnen grofweg 1,5 tot 5 uur gerekend vanaf het verzoek daartoe. In Nederland bestaat er geen noodzaak voor een formele volmacht voor de behandelend advocaat, en bovendien zal de rechtbank slechts in uitzonderlijke situaties een tegenzekerheid verlangen.
 • Charterdisputen 
  Deze zaken hebben betrekking op P&I, FD&D, H&M, ladingvorderingen en andere aansprakelijkheden waarmee bevrachters geconfronteerd kunnen worden. Juist ook de economische crisis heeft veel bevrachters in de problemen gebracht voor wat betreft hun huurbetalingen en heeft tot een toenemend aantal zaken geleid. Zo was ons kantoor ondermeer ook namens de scheepseigenaren betrokken bij het plotselinge faillissement van bevrachters EWL. Juist ook in dit type noodhulp zijn wij buitengewoon ervaren.  
 • Verzekeringen
 • Internationale handel - olie, chemicaliën, biobrandstoffen en gas 
  Ons kantoor treedt op regelmatige basis op voor de leidende handelshuizen en hun wederpartijen in de productie, handel, financiering en transport van diverse handelsgoederen. We redigeren vele contracten op dit gebied, in combinatie met de financiering en zekerheden die daarop betrekking kunnen hebben.
 • Maritieme ongevallen en spoedeisende hulp
  Wij verlenen spoedeisende hulp[ waar het aankomt op de advisering en eerste (proces)handelingen die moeten worden verricht als gevolg van bijvoorbeeld een aanvaring, hulpverlening, wrakopruiming of in geval van een milieuverontreiniging. Wij assisteren onze cliënten in de afspraken die in dergelijke situaties veelal gegeven zijn ten opzichte van lokale en nationale overheden, alsook voor wat betreft de media aandacht die dit soort ongevallen soms trekt. 
 • Fysieke distributie 
  Fysieke distributie komt voor een groot deel neer op contracten die een logistiek serviceniveau moeten veiligstellen voor wat betreft de levering van bepaalde producten op het juiste tijdstip op een specifieke locatie. Wij verzorgen maatwerk bij het redigeren van dergelijke overeenkomsten met een perfecte aansluiting voor wat betreft de verschillende services en vervoersmodaliteiten.
 • Haven gerelateerde diensten 
  Wij hebben een uitgebreide ervaring met alle aspecten van aan de haven gerelateerde dienstverlening zoals: 
  Douane 
  Agentuur 
  Stuwage 
  Expeditie