Lexology Getting The Deal Through Ports & Terminals 2020

Lexology Getting The Deal Through Ports & Terminals 2020

Arnold van Steenderen
Charlotte van Steenderen
17 december 2019

Lexology Getting The Deal Through - Ports & Terminals 2020 is de vijfde editie van deze publicatie. Ons kantoor heeft bijgedragen aan de publicatie van Ports & Terminals 2020 door het Nederlandse hoofdstuk te verzorgen. Havens en terminals vormen de hubs in - soms op een negatieve manier - de logistieke keten. De opkomst van nieuwe economieën en de globalisering hebben geleid tot een toename van het vrachtvolume in de logistieke keten. Dit laatste heeft op zijn beurt geleid tot een veranderende omgeving van grotere schepen met extra diepgang en een veranderende vraag naar havens en terminals. De keuze van verladers en vervoerders om gebruik te maken van bepaalde havens en terminals wordt geleid door een aantal factoren, zoals onder andere de reactietijden, een minimum aan onderbrekingen en een maximale efficiëntie van de toegepaste middelen. Uiteraard zijn alle onderdelen van de bevoorradingsketen gebaat bij een soepele verwerking en afwikkeling.  

Accreditation: Reproduced with permission from Law Business Research Ltd. This article was first published in Lexology Getting the Deal Through – Ports & Terminals 2020 (Published: December 2019). For further information please visit https://www.lexology.com/gtdt.