De verborgen risico’s van de coronamaatregelen voor de verzekeringsdekking

De verborgen risico’s van de coronamaatregelen voor de verzekeringsdekking

Martina Smit
Irini Dalpi
16 april 2020

Als gevolg van de coronamaatregelen zijn veel bedrijfs- en winkelruimtes buiten gebruik. De horeca is nu bijna een maand gesloten en meerdere winkeliers sloten (vrijwillig) hun winkels. Dit kan gevolgen hebben voor de verzekeringsdekking.

Leegstand of het buiten gebruik zijn van een pand voor een langere periode wordt vrijwel altijd aangemerkt als ‘risicowijziging’ die tijdig bij de verzekeraar moet worden gemeld, doorgaans op straffe van verval van het recht op uitkering.

Oplettendheid is vereist. Niet alle verzekeraars hanteren dezelfde termijnen voor zowel de ‘toegestane’ leegstand/buiten gebruik zijn als voor de termijn die de verzekerde heeft om deze risicowijziging te melden. Sommige verzekeraars hanteren vrij korte termijnen en merken het buiten gebruik (zullen) zijn/leeg (zullen) staan van tenminste 2 maanden al aan als risicowijziging en schrijven voor dat deze omstandigheid binnen 30 dagen na de eerste dag van leegstand/buiten gebruik zijn al gemeld moet worden. Die termijn nadert, zeker voor de horeca, nu in rap tempo!