Arnold van Steenderen

Arnold van Steenderen

Arnold van Steenderen kan bogen op ruim 40 jaar ervaring als advocaat in de maritieme praktijk. Zijn werkterrein bestrijkt alle facetten van het transportrecht, het zeeverzekeringsrecht en het zee- en binnenvaartrecht. Hij heeft een sterke reputatie opgebouwd als vindingrijk en oplossingsgericht jurist die een belangrijke rol speelt bij de advisering van cliënten ten aanzien van (voorgenomen) transacties, doch hij is ook een zeer ervaren “litigator” wanneer geprocedeerd moet worden bij de overheidsrechter, of in een arbitrage. Hij wordt zelf ook regelmatig gevraagd als arbiter op te treden. Zijn bijzondere belangstelling gaat uit naar enkele deelgebieden van de maritieme praktijk, zoals “casualties” (aanvaring, stranding, hulpverlening, berging en averij grosse), alsmede advisering rond scheepsbouw en scheepsfinancieringsprojecten. 

Na 29 jaar als advocaat bij Nauta Dutilh werkzaam te zijn geweest (waarvan 23 jaar als partner) heeft hij ultimo 2005 het initiatief genomen tot de start van Van Steenderen MainportLawyers, een gespecialiseerd kantoor op maritiem en verzekeringsterrein. Zijn praktijk heeft een aantal standaardarresten van de Hoge Raad opgeleverd. Ook aan geruchtmakende “zware” aansprakelijkheidsprocedures (bijvoorbeeld de bodemverontreiniging Lekkerkerk) is zijn naam verbonden. Hij levert een bijdrage betreffende "Shipping" en "Ports and Terminals" van de internationale publicaties in de reeks "Getting The Deal Through" en hij is redacteur/schrijver van het Nederlandse hoofdstuk van “Getting The Deal Through – Shipbuilding”. In 2008 behaalde hij bij het Amsterdam ADR-Instituut van de Universiteit van Amsterdam de titel: Master of Dispute Resolution, Via deze professionele training is hij inzetbaar als ADR-Specialist/Mediator in zakelijke geschillen.

Arnold is begin juni 2019 benoemd tot voorzitter van het hoofdbestuur van KNVTS (Koninklijke Nederlandse Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied). Zijn bestuursfunctie slaat naadloos aan bij de praktijk van kantoor.

Volgens Chambers-Europe wordt hij beschreven als “a pragmatic, sharp and solution oriented lawyer, he is active in all kinds of dispute resolution”. The Legal 500 noteerde: “... has good sensitivity to what clients want”.