Arbitrage

Arbitrage

Ons kantoor heeft een grote ervaring in de behandeling van nationale en internationale arbitragezaken. Dit geldt zowel voor institutionele arbitrages van bekende arbitrage instituten, zoals het Nederlands Arbitrage Instituut en TAMARA, doch ook voor ad hoc arbitrages, waar de arbiters door partijen zijn benoemd en waarbij arbiters de procesorde hebben vastgesteld. Wij ontvangen in dit verband met regelmaat instructies van andere, internationaal opererende, advocatenkantoren teneinde de cliënten van die kantoren bij te staan in arbitrages waar een Nederlands aspect speelt. Dit kan ook te maken hebben met de wens een in Nederland gedeponeerd arbitraal vonnis bij de Nederlandse overheidsrechter te laten vernietigen. Wij kunnen u adviseren bij het ontwerpen van een passende arbitrageregeling voor een overeenkomst, het opstellen van een ADR-clausule, advisering omtrent een optimale conflictbeheersingsstrategie, advisering over vernietiging van arbitrale vonnissen, of het verkrijgen van een exequatur op een buitenlands arbitraal vonnis. Uiteraard behoort de behandeling van een arbitrage op één van de werkterreinen van ons kantoor tot de kern van onze bezigheden. Wij beschikken over een database met relevante know how op arbitragegebied.