Internationale Handel

Internationale Handel

De Nederlanders zijn door de eeuwen bekend geworden om hun handelsgeest. Onze handels- en grondstoffenspecialisten bieden al vele jaren een leidende dienstverlening aan  handelshuizen over de hele wereld. Op dit gebied bieden wij een compleet pakket aan diensten met betrekking tot onder meer het opstellen van de handelscontracten voor allerhande producten, de levering- en eigendomsoverdracht ervan, maar ook met betrekking tot retentie- en zekerheidsrechten, incasso en accreditieven, in zowel (inter)nationale procedures, als in arbitrage. Wij beschikken over specialistische kennis van bijna alle aspecten die de internationale handel dienstig zijn, waaronder productie, financiering, overheidsregulering en logistiek. Zo adviseren wij niet alleen verzekeraars en banken. Tot onze cliënten rekenen wij ook de handelshuizen en financiers in sectoren als:

  • olie & gas;
  • biobrandstoffen;
  • kolen & erts;
  • metalen;
  • fruit & granen e.d.

 Naast de handelskoop assisteren wij onze cliënten ook bij de gerelateerde logistieke kant, zoals transport- en bevrachtingsarrangementen, douaneaspecten en daaraan gerelateerde oplossingen.

 De Legal 500 rapporteerde in april 2012 niet voor niets: “Van Steenderen MainportLawyers provides superb industry knowledge with appropriate and straight–to–the-point advice”.